Det är hemskt...

...när man ser hur "snälla" vuxna
förstör ett barn.
Genom att låta barnet löpa amok,
Inte våga säga ifrån och låta barnet
bestämma.

Om folk förstod hur lätt du bryter ner ett barn genom att inte vara vuxen.
Ta vuxet ansvar och lära barnet att den vuxne bestämmer och tar besluten.

Det är skrämmande!